تغییر لباس

بزرگترین کمپین برابری حقوق زن و مرد در اروپا در تبلیغات رسانه ای خود اقدام به حرکتی به نام تعویض یک روزه لباسهای زوجین کرد.این حرکت نمادین در برنامه ریزیها جنبه طنز نداشت؛ولی پس از انتشار عکس ها به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شد .به طوری که در ساعات اولیه انتشار فقط در اروپا میلیون ها بار به اشتراک گذاشته شد!

 

                 چند نمونه از عکس ها !

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید